Lidmaatschap

Vraag: Moet ik bonte schapen bezitten om lid te kunnen worden van het NLBS?

Antwoord: Neen, dit is geen strikte voorwaarde. De vraag werpt zich dan wel op waarom men lid wenst te worden. Over toelating als lid beslist het bestuur.

 

Vraag: Waarom kent het NLBS verschillende tarieven van lidmaatschap?

Antwoord: Het NLBS kent 4 verschillende tarieven van lidmaatschap. Dit is afhankelijk van het aantal bonte fokooien. Dieren van andere rassen tellen dus niet mee. Het tariefverschil is gebaseerd op een historisch besluit met als doel het streven naar enige evenredigheid tussen grootschalige houders en kleinschalige houders. De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  

Vraag: Kunnen houders van bonte schapen buiten Nederland ook lid worden?

Antwoord: Ja, dat kan! Thans (nov 2011) heeft het NLBS 3 leden buiten Nederland.

 

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website