Rammen beoordeling

Vraag: Wat is het doel van de rammenbeoordeling zoals het NLBS deze kent?

Antwoord:  Al sinds de oprichting van de vereniging is bekend dat de leden bonte schapen bezitten die qua type en bouw flink van elkaar kunnen verschillen. Gestreefd wordt naar meer eenduidigheid hierin. Echter een referentie hiervoor ontbreekt. De FokTechnische Commissie (FTC) streeft er naar een meer duidelijk beeld hieromtrent te ontwikkelen. Tot in 2015 werd jaarlijks en rammen beoordeling gehouden. Voor 2016 is besloten de rammen beoordeling tot nader order op te schorten.

Voor vragen kunt u zich in verbinding stellen met Teake de Boer via info@deboer.nl

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website