eI&R

SG online en eI&R

Het blijkt niet mogelijk te zijn om dieren uit SG online te verwijderen als deze voordien al op een andere wijze als AFVOER, EXPORT of DOOD zijn afgemeld in de eI&R. Dit veroorzaakt een forse vervuiling van het SG online bestand.

Op 23 november 2010 heb ik hierover contact gehad met GD Deventer. Zij onderkennen het probleem. Medegedeeld werd dat de GD in overleg is met MINLNV over een zogenaamde synchronisatie slag tussen beide bestanden.

Dit komt er op neer dat volgens mededeling ongeveer ieder half uur het SG Online bestand wordt vergeleken met het eI&R.  Het resultaat zou zijn dat iedere registratie op levensnummerniveau die wel in SG online staat geregistreerd doch NIET in eI&R, uit SG online wordt verwijderd.

Op zich is dit een begrijpelijke actie die veel vervuiling voorkomt. Dit impliceert echter wel dat het printen van een Gezondheidspaspoort dient te geschieden vóór dat een dier wordt afgemeld, ongeacht of dit direct via "Mijn dossier" geschiedt of via SG online.

Medegedeeld werd dat het actief worden van deze functie gemeld zal worden in het hoofdscherm van SG online.

Secretaris NLBS

 

 

Correctie melding eI&R

Gebleken is dat problemen kunnen onstaan als een abuisevelijk gedane melding wordt ingetrokken. Veronderstel dat de afvoer is gemeld van een schaap waarvan het nummer verkeerd is opgegeven door de verkoper en door de ontvanger niet is ontdekt. Als op enig moment later deze melding wordt ingetrokken door de verkoper komt het betreffende levensnummer weer op diens stallijst te staan. Deze verondersteld dat alles weer in orde is. Als echter op een later moment dit dier alsnog afgevoerd moet worden weigert eI&R de afvoermelding als ook de ontvanger die de vergissing niet heeft ontdekt - of onwillig is- ook een corrrectiemelding aan eI&R heeft gedaan. 

Het is dus zaak correcties af te stemmen tussen de verkopende en kopende partij. Wordt dat niet gedaan dan is ook en VKI verklaring onmogelijk!

Bij vergissingen dus niet wachten met corrigeren!

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website