Overig

Code goed houderschap

Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een 'Code voor goed houderschap'. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van deze dierhouders voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid precies inhoudt.

Het document, een initiatief van het Platform KSG in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat 28 bepalingen. De bepalingen gaan onder meer over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid. De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bij het platform aangesloten ras- en fokverenigingen en dus ook het NLBS

Voor de inhoud en een toelichting op de Code voor het goed houderschap, lees verder via onderstaande link:

Code_voor_goed_houderschap_schapen_en_geiten.pdf

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website